Werken bij

Werken bij Openbaar Onderwijs Westerwolde

Werken bij

Om aan de missie en visie van Openbaar Onderwijs Westerwolde te kunnen voldoen is professioneel en gemotiveerd personeel nodig. Onze scholen beschikken over teams met veel deskundigheid op diverse terreinen. De leiding van onze scholen wordt uitgevoerd door de directies. Ons uitgangspunt is één directeur per school en voor kleine scholen één directeur voor maximaal twee scholen.

Er wordt ruimte gegeven voor voortdurende ontwikkeling. Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer de begeleiding van nieuwe leerkrachten, de scholing van bestaande leerkrachten, effectieve aansturing van individuele leerkrachten en personeelstevredenheid.

Vacatures

Wij zijn regelmatig op zoek naar invallers; zowel groepsleerkrachten als onderwijsassistenten met minimaal een diploma SPW-4. Wil je ook graag bij ons werken? Stuur dan jouw motivatie en cv naar personeelszakenoow@westerwolde.nl

Huidige vacature(s)

  • Achtergrondinformatie OOW Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW) valt rechtstreeks onder het college van burgemeester en wethouders. De gemeente Westerwolde vormt het integrale bestuur van de zeven openbare basisscholen verspreid over het zuiden van We…Klik hier voor meer informatie