Iedereen doet mee

Bij Openbaar Onderwijs Westerwolde is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze scholen zijn kleurrijk, actief en pluriform: eenheid in verscheidenheid, waar iedereen meedoet. Een organisatie waar je gekend en erkend wordt om wie jij bént. Dit geldt zowel voor leerlingen en leerkrachten, alsook voor ouders. Verschillen tussen mensen, zien wij als waardevol en leerzaam. De scholen vormen kleine samenlevingen, waarin kinderen andere kinderen ontmoeten en waar ze kunnen leren hoe verschillend je kunt zijn en hoe je met respect daarvoor samen op kunt trekken.

Iedere school een eigen identiteit

Dat de zeven scholen onder één bestuur vallen, wil niet zeggen dat ze allemaal gelijk zijn. Integendeel, elke school staat in zijn eigen omgeving, heeft zijn eigen leerlingen en probeert in zijn onderwijs daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Elke school heeft een specifiek onderwijsprofiel waarin de schooleigen doelen staan beschreven. De scholen werken onderling zo veel mogelijk samen op gebieden die voor alle scholen van belang zijn.