Medezeggenschap (GMR)

Medezeggenschap (GMR)


Op elke school worden ook belangrijke beslissingen genomen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Een aantal van deze beslissingen wordt genomen in overleg met de medezeggenschapsraad. In deze raad zit een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders van de school. Voor alle openbare basisscholen die rechtstreeks onder het gemeentebestuur vallen is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR). Hierin worden zaken besproken die voor alle scholen van belang zijn. In deze raad zitten vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsraden van de scholen. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad heeft zowel adviesrecht als instemmingsrecht.