Klachtenregeling

Klachtenregeling


Op scholen kunnen problemen ontstaan tussen bijvoorbeeld ouders of leerlingen en de school. Meestal worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Er zijn twee klachtenroutes te onderscheiden. De interne klachtenprocedure en de externe klachtenprocedure. Bij voorkeur wordt eerst de interne procedure gevolgd, waarna indien nodig de externe procedure plaatsvindt.

Klachtenprocedure
Bespreek uw klacht altijd eerst met degene die er direct bij betrokken is. Vraag de directie van de school eventueel om te bemiddelen. Levert dit niets op of heeft u het gevoel dat uw klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt u een officiƫle klacht indienen. Wij proberen klachten zo veel mogelijk zelf op te lossen volgens de interne klachtenregeling. Deze regeling ligt ter inzage op school en in het gemeentehuis. Maar ook met een goede klachtenregeling zal het niet mogelijk zijn om alle problemen helemaal bevredigend op te lossen. Het kan zelfs zo zijn dat uw klacht door ons niet op te lossen is. Als blijkt dat de inhoud van de klacht niet intern opgelost kan worden, kan alsnog gekozen worden voor een externe procedure. Voor onze scholen zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).