Vacature Leerkracht

Achtergrondinformatie
Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW) valt rechtstreeks onder het college van burgemeester en wethouders. De gemeente Westerwolde vormt het integrale bestuur van de zeven openbare basisscholen verspreid over het zuiden van Westerwolde. Obs de Klimop in Ter Apelkanaal is daar één van.

Obs de Klimop is een kleine dorpsschool waar een warm en positief schoolklimaat de basis van het onderwijs vormt. Het onderwijs op de Klimop is erop gericht om vanuit dit veilige en positieve klimaat de leerlingen cognitief en sociaal zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Door de persoonlijke benadering heerst er een prettige en ongedwongen sfeer op de school. Bovendien zijn de lijntjes kort, waardoor iedereen snel op de hoogte is van zaken die van belang zijn.

Binnen obs de Klimop is de peuteropvang de Takjes van Stichting Kinderopvang KiWi gehuisvest.
Sinds september 2021 kenmerkt de Takjes zich als VVE locatie, waarbij het uitgangspunt is om kinderen een goede start te laten maken op de basisschool. Tussen de onderbouw en de peuteropvang wordt een intensieve samenwerking bewerkstelligd. Dagelijks worden er activiteiten gezamenlijk uitgevoerd. Deze worden vooraf met de pedagogisch medewerker afgestemd. Het doel van deze fijne- en intensieve samenwerking, is dat er een integrale- en doorlopende ontwikkelingslijn ontstaat in de leeftijdscategorie van 2 tot 12 jaar.

Obs de Klimop kenmerkt zich door haar kleinschaligheid en de ligging in een prachtige groene omgeving. Zo beschikt zij over een buitenlokaal, een ontdekpad en een groot sportveld. Coöperatieve werkvormen en coöperatief leren zijn een onderdeel van ons dagelijks handelen. Met ons onderwijs dragen wij bij aan een brede ontwikkeling van ieder kind!

Bij Openbaar Onderwijs Westerwolde is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening en overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Elke leerling wordt optimaal ondersteund in zijn/haar ontwikkelingsproces van kleuter naar tiener en voorbereid op zijn/haar plek als volwassene in onze samenleving. Onze scholen geven met een aanvullende visie en daarbij passende werkwijze invulling aan. De gezamenlijke kernwaarden van Openbaar Onderwijs Westerwolde zijn: kwaliteit, respect, acceptatie, communicatie, haalbaar, trots.

De vacature
Per 10 januari 2022 zijn wij op zoek naar een leerkracht voor de onderbouw op obs de Klimop in Ter Apelkanaal. Het gaat om een functie ter vervanging van langdurige ziekte, met uitzicht op een vast dienstverband binnen Openbaar Onderwijs Westerwolde. Je wordt verantwoordelijk gesteld voor de combinatiegroep 1, 2 en 3 van obs de Klimop. Obs de Klimop wordt gekenmerkt als kleinschalig. Daarom is het van essentieel belang dat je goed kunt samenwerken, collegiaal en betrokken bent.
Daarnaast dien je het leuk te vinden om de samenwerking met de peuteropvang van Stichting Kinderopvang Kiwi, De Takjes op te pakken. Tevens beschik jij in grote mate over een probleemoplossend-, analytisch- en inlevingsvermogen. Daarnaast worden de volgende punten als functie-eisen gezien:

 • Jij beschikt over een PABO diploma;
 • Jij maakt een bewuste keuze voor het openbare onderwijs;
 • Jij bent ambitieus, energiek en gepassioneerd ten aanzien van het onderwijs;
 • Jij bent communicatief (zowel in woord als in geschrift) goed onderlegd;
 • Jij bent enthousiast over de onderbouw, groep 1 tot en met 3.

Als jij je herkent in bovenstaande, nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren!

Wij bieden jou het volgende:
Wij vragen wat van jou, maar je krijgt er uiteraard ook iets voor terug, namelijk:
 • Een functie met een werktijdfactor van 0,8 tot 1 fte, afhankelijk van jouw wensen;
 • Salariëring volgens CAO PO (L10);
 • Tijdelijke functie gedurende ziektevervanging, met uitzicht op een vast dienstverband binnen
  OOW;
 • Een enthousiast team en fijne collega’s!

Ben jij de kandidaat die wij zoeken en jij zoekt ons?
Stuur jouw CV en motivatiebrief naar personeelszakenoow@westerwolde.nl
Wij ontvangen graag vóór 30 november a.s. jouw sollicitatiebrief en CV onder vermelding van:
‘Sollicitatie leerkracht obs de Klimop’

Heb je nog vragen gericht op de school en de invulling van de werkzaamheden? Neem dan
vrijblijvend contact op met de directeur van de school, Marjan Diepenbroek. Zij is telefonisch
bereikbaar via 06170094909 of per mail: directie.deklimop@oow.nl
Met grote enthousiasme zien wij jouw sollicitatie tegemoet

Bekijk de vacature in PDF formaat
Bekijk de flyer