Vacature Directeur

Achtergrondinformatie OOW
Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW) valt rechtstreeks onder het college van burgemeester en
wethouders. De gemeente Westerwolde vormt het integrale bestuur van de zeven openbare
basisscholen verspreid over het zuiden van Westerwolde. Obs Op d’Esch is daar één van.

Bij Openbaar Onderwijs Westerwolde is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond. We leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor
elkaars mening en overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en
verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

Elke leerling wordt optimaal ondersteund in zijn/haar ontwikkelingsproces van kleuter naar tiener en
voorbereid op zijn/haar plek als volwassene in onze samenleving. Onze scholen geven met een
aanvullende visie en daarbij passende werkwijze invulling aan. De gezamenlijke kernwaarden van
Openbaar Onderwijs Westerwolde zijn: kwaliteit, respect, acceptatie, communicatie, haalbaar, trots.

Obs Op d’Esch
Obs Op d’Esch is een kleine dorpsschool met een groeiend leerlingenaantal, waar een warm en
positief pedagogisch klimaat de basis van het onderwijs vormt. Het onderwijs op obs Op d’Esch is
erop gericht om vanuit dit veilige en positieve klimaat de leerlingen cognitief en sociaal zo optimaal
mogelijk te laten ontwikkelen; de school moet veilig en vertrouwd voelen.

Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht voor en tussen leerlingen, ouders/verzorgers,
leerkrachten en directeur. Door de persoonlijke benadering heerst er een prettige en ongedwongen
sfeer op onze school. Bovendien zijn de lijntjes kort, waardoor iedereen snel op de hoogte is van
zaken die van belang zijn.

Het team van obs Op d’Esch vindt het belangrijk om betekenisvol onderwijs te bieden, omdat zij
geloven dat kinderen eenvoudiger en meer leren wanneer je hen de goede dingen op een voor hen
boeiende manier aanbiedt.

De vier pijlers van ons onderwijsconcept zijn:
1. Het pedagogisch klimaat is optimaal. De sociale veiligheid is gewaarborgd.
2. Er wordt leerdoelgericht gewerkt vanuit methodes.
3. De leerkracht vertaalt de onderwijsbehoefte van een leerling naar een effectieve aanpak.
4. De leerling is eigenaar van het eigen leerproces.

Als directeur sta jij volledig achter dit onderwijsconcept. Uitgaande van deze vier pijlers werkt het team
samen met veel plezier aan goed onderwijs op een school waar de leerlingen samen leren en werken,
het onderwijs beleven, samen kunnen genieten en daarmee tot ontwikkeling komen.

De vacature
Als directeur van obs Op d’Esch vertaal je de bovenschools vastgestelde beleidskaders naar je eigen
school. Je geeft leiding aan de medewerkers van de school en bent integraal verantwoordelijk voor
het schoolbeleid en de schoolorganisatie.

In een notendop ben jij als onderwijskundig leider een ondersteuning voor het bestuur inzake
beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en draag jij zorg voor de uitvoering van het personeelsbeleid.

Met jouw uitmuntende communicatieve en contactuele vaardigheden ben jij een fijn aanspreekpunt
voor ouders. Je toont ondernemerschap en geeft vorm en inhoud van de identiteit van de school op
basis van vastgesteld beleid. Jij voert beheer over de school en de bijbehorende middelen, je
vertegenwoordigt de school naar buiten en werkt continue aan je eigen ontwikkeling en
deskundigheid.

Wij zijn op zoek naar een directeur die als onderwijskundig leider zichtbaar aanwezig is en de visie en
de huidige ontwikkelingen van de school succesvol met het team en de ouders weet voort te zetten.
Het team van Obs op d’Esch heeft veel kwaliteiten en is op dit moment druk bezig met vernieuwingen
waaronder het invoeren van nieuwe methodes. Wanneer het gaat over functie-eisen, beschik jij over:

 • een heldere visie op openbaar onderwijs en jij maakt hier een bewuste keuze voor;
 • ambitie, energie en passie ten aanzien van het onderwijs;
 • zeer goede communicatieve en contactuele vaardigheden (in woord en geschrift);
 • empathisch vermogen, integriteit, duidelijkheid;
 • een diploma schoolleider Primair Onderwijs en enige jaren ervaring in een vergelijkbare
  functie.


Jij herkent jezelf in de volgende competenties:
 • Verbindend
 • Toegankelijk
 • Besluitvaardig
 • Inspirerend
 • Omgevingsbewust
 • Coachend.

De startdatum is bij voorkeur de start van schooljaar 2023-2024. In overleg is een maand later
eventueel mogelijk. De functie is zowel intern- als extern uitgezet voor 0,6 fte, ofwel 24 uur. Een
assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Wij bieden jou het volgende
Wij vragen wat van jou, maar je krijgt er uiteraard ook iets voor terug. Wij bieden jou een uitdagende
functie in een fijne werkomgeving op een prachtige locatie.

Wij bieden jou een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling in een uitdagende functie met
enthousiaste collega’s. Samen met het schoolteam bouw jij verder aan deze prachtige school. De
functie is gewaardeerd op het niveau van D12, overeenkomstig de cao Primair Onderwijs.

Ben jij de kandidaat die wij zoeken en jij zoekt ons?
Dan ontvangen wij graag vóór 13 juli 2023 jouw sollicitatiebrief en CV onder vermelding van:
‘Sollicitatie directeur Obs Op d’Esch’ middels: personeelszakenoow@westerwolde.nl

Heb je nog vragen gericht op de school en de invulling van de werkzaamheden? Neem dan
vrijblijvend contact op met Roel Omvlee, interim directeur Op d’Esch. Hij is telefonisch bereikbaar via
0657585454 of per mail: r.omvlee@oow.nl

Met grote enthousiasme zien wij jouw sollicitatie tegemoet!

Bekijk dit in PDF formaat