Openbaar Onderwijs Westerwolde

Kracht vanuit gezamenlijkheid voor ieder kind!

Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW)

Openbaar Onderwijs Westerwolde speelt een prominente rol in Westerwolde Zuid. We hebben het vertrouwen van kinderen, ouders en andere belanghebbenden in deze regio. We bieden regulier basisonderwijs en zorgen ervoor dat ouders op zoveel mogelijk plaatsen kunnen kiezen voor tenminste één openbare basisschool. Elke leerling wordt optimaal ondersteund in zijn/haar ontwikkelingsproces van kleuter naar tiener en voorbereid op zijn/haar plek als volwassene in onze samenleving. Onze gezamenlijke kernwaarden: kwaliteit, respect, acceptatie, communicatie, haalbaar, trots. Ze vormen de basis en kracht bij alles wat we doen. Het belang van ieder kind staat altijd voorop!

Kracht vanuit gezamenlijkheid voor ieder kind!

Kenmerkend voor Openbaar Onderwijs Westerwolde is vooral de kleinschaligheid en de unieke samenwerking tussen alle geledingen. Onze scholen bieden kwalitatief hoogstaand, innovatief en inspirerend onderwijs, gecombineerd met passie en zorg voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Kinderen leren ook buiten de school! Daarom wordt bewust de samenwerking gezocht met ouders en de directe omgeving waarin de kinderen opgroeien. We realiseren een breed aanbod in samenhang met opvang en vrije tijd. Het gaat erom dat de kinderen de mogelijkheid hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

De gemeente Westerwolde vormt het integrale bestuur van de zeven openbare basisscholen in Westerwolde Zuid, waaronder één school voor onderwijs aan anderstaligen. De scholen variëren in omvang van ongeveer 50 tot ruim 200 leerlingen. Het grote verschil in aantal leerlingen heeft te maken met scholen in de kleine kernen - Bourtange, Jipsinghuizen en Ter Apelkanaal - en de grote(re) kernen - Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde.